پافر مردانه

2.000.000ریال6.000.000ریال

الگوی پافر مردانه شامل الگوی پیش، پشت و سجاف و یقه می باشد. پافر لباسی گرم و مناسب قصل های پاییز و زمستان می باشد.

 

الگوی پافر مردانه
پافر مردانه
2.000.000ریال6.000.000ریال گزینه ها را انتخاب کنید