پافر مردانه

1.200.000ریال3.500.000ریال

الگوی پافر مردانه شامل الگوی پیش، پشت و سجاف و یقه می باشد. پافر لباسی گرم و مناسب قصل های پاییز و زمستان می باشد.

 

الگوی پافر مردانه
پافر مردانه