جستجو

روبُر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

روبُر

انگلیسی در خیاطی

واژگان و اصطلاحات انگلیسی در خیاطی

فهرست مطالب

واژگان انگلیسی در خیاطی -خیاطی در زبان انگلیسی

واژگان و اصطلاحات انگلیسی در خیاطی

صنعت مد و طراحی لباس و خیاطی درحال گسترش روزافزون است. اما آیا تا به حال به لغات و اصطلاحاتی که در زمینه خیاطی استفاده می‌شود توجه کرده‌اید؟

واژگان عمومی انگلیسی در خیاطی

خیاط: Tailor
خیاط (بیشتر برای خانم‌ها استفاده می‌شود): Dressmaker
خیاطی، خیاطی کردن: Tailoring, dressmaking, sewing
پارچه: Fabric / cloth
متر خیاطی: Measuring tape
نخ: Thread
زیپ: Zipper
دکمه: Button
روبان: Ribbon
قیچی: Scissors
بِشکاف، شکاف‌دهنده: Seam ripper (من خودم این رو نمیدونستم..🤦‍♂️)

یک توپ پارچه Bolt of fabric

چوب لباسی Hanger
اتو، اتوکردن Iron

ابزار عمومی انگلیسی در خیاطی

کلمات انگلیسی خیاطی2
کلمات انگلیسی خیاطی2


یک وسیله‌ی دسته‌دار با یک چرخ کوچک که برای بریدن الگو یا کاغذ در خیاطی استفاده می‌شود: Tracing wheel
سوزن :Needle
وسیله‌ای شبیه به تفنگ برای چسباندن اتیکت و برچسب به لباس یا پارچه: Tag gun
سنجاق :Dressmakers pins
سوزن قفلی: Safety pin
صابون خیاط یا خیاطی، خودکار مخصوص خیاطی :Tailor’s chalk & pen
جا سنجاقی، بالشتک، سنجاق‌گیر: Pincushion
جعبه لوازم خیاطی :Sewing kits
چرخ خیاطی: Sewing machine
انگشتانه، لوله فلزی کوتاه که برای حفاظت از انگشت حین خیاطی استفاده می‌شود. Thimble

انگلیسی در خیاطی
واژگان انگلیسی در خیاطی2

واژگان انگلیسی در رسم الگوی لباس

کلمات انگلیسی خیاطی
کلمات انگلیسی خیاطی

حلقه آستین Armhole (armscye)
جا دکمه Buttonhole
کوک‌زدن لبه‌ی پارچه با دست هنگام تمام‌کردن دوخت Blanket stitch
پس‌کردن کوک یا درز لباس Frogging
روی پارچه Face (the right side)
سجاف Hem
درز Seam
زاپاس : Seam allowance
قسمت داخلی پارچه (به اصطلاح پشت پارچه) The wrong side
پنس Darts
جیب Pocket

آستر : lining

برای خرید الگوهای آماده خیاطی روبُر به لینک روبرو مراجعه کنید.

اصطلاحات انگلیسی چرخ خیاطی

ماسوره:Bobbin

پدال:Foot pedal

پایه چرخ خیاطی : Presser foot

چرخ دستی:Hand wheel

کاتر:Thread cutter

دندانه:Feed dog

ماکو:Spool pin

قرقره:Spool

کلمات انگلیسی خیاطی3
کلمات انگلیسی خیاطی3

منبع