جدولی متفاوت از سایزبندی استاندارد زنان و مردان-جدول استاندارد اندازه گیری

جدول استاندارد اندازه گیری

جدول استاندارد اندازه گیری

برای رسم الگو با هر روشی نیاز به اندازه گیری استاندارد از بدن انسان داریم که در این مقاله در دو جدول برای آقایان و بانوان، اندازه های استاندارد قرار داده شده است. این جدول با جدول های دیگر متفاوت است چون در اکثر جدول ها اندازه سرتاسر سرشانه وجود ندارد اما در این جدول ها چه در اندازه های زنان و چه مردان این اندازه موجود است و برای خیلی از طراحی های الگو با کامپیوتر کاربرد دارد. شاید دیده باشید در جداول ، مجلات و سایت ها، شماره اندازه ها متفاوت می باشد بعضی ها با xl,l,xxl و بعضی ها با شماره و عدد های متفاوت مطرح می کنند که در این جداول مقایسه ای بین این اندازه ها انجام شده است.

۱-دور گردن : دور تا دور گردن با آزادی دو انگشت

۲-طول سرشانه : استخوان انتهایی شانه را در دوطرف پیدا کنید و مستقیم اندازه گیری کنید.

۳-دور سینه :اندازه گیری دور پرترین قسمت سینه

۴-دور کمر : اندازه گیری دور کمر در  قسمت خط کمر

۵-دور باسن: اندازه گیری دور باسن در برجسته ترین قسمت باسن

جدول استاندارد اندازه گیری
جدول استاندارد اندازه گیری
جدول استاندارد اندازه گیری آقایان
جدول استاندارد اندازه گیری آقایان
اندازه گیری زنان
اندازه گیری زنان
جدول استاندارد اندازه گیری زنان
جدول استاندارد اندازه گیری زنان

  برای خرید الگوهای آماده به لینک فروشگاه بروید: https://www.roobor.ir/ برای اندازه های سایزبندی پوشاک آقایان به لینک زیر مراجعه کنید. https://www.roobor.ir/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%a7%da%a9-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86/   سایت های زیر برای اندازه گیری وجود دارند که بسیار جالب و عالین… http://www.sizecharter.com/my-sizeshttps://sizes.darkgreener.com/

دیدگاهتان را بنویسید