جستجو

روبُر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

روبُر

مدل شومیز نوجوان

10ها مدل شومیز نوجوان برای دختران زیبا

فهرست مطالب

مدل شومیز نوجوان

شومیز کلمه‌ای فرانسوی است که برای بلوزهای یقه‌دار و دکمه‌خور استفاده می‌شد اما امروزه به لباس‌های جلوبسته و بدون دکمه هم شومیز گفته می‌شود.

تصویر زیر یک شومیز است که از خط کمر در جلو برش خورده و تکه چین دار به آن متصل شده است.

مدل شومیز نوجوان1
شومیز نوجوان1
شومیز نوجوان2
شومیز نوجوان2
شومیز نوجوان3
شومیز نوجوان3
شومیز نوجوان4
مدل شومیز نوجوان گشاد و راحت

الگوی آماده خیاطی شومیز

شومیز نوجوان7
مدل شومیز نوجوان چین کارور

شومیز‌های مجلسی

شومیز نوجوان9
مدل شومیز ساده
شومیز نوجوان10
مدل شومیز رسمی و چین دار
شومیز نوجوان12
مدل شومیز نوجوان بسیار جذاب و راحت

شومیز نوجوان13
شومیز نوجوان13