۱۰ها مدل شومیز نوجوان برای دختران زیبا

مدل شومیز نوجوان

مدل شومیز نوجوان

شومز کلمه ای فرانسوی است که برای بلوزهای یقه دار و دکمه خور استفاده می شد اما امروزه به لباس های جلوبسته و بدون دکمه هم شومیز گفته می شود.

تصویر زیر یک شومیز است که از خط کمر در جلو برش خورده و تکه چین دار به آن متصل شده است.

مدل شومیز نوجوان1
شومیز نوجوان۱
شومیز نوجوان2
شومیز نوجوان۲
شومیز نوجوان3
شومیز نوجوان۳
شومیز نوجوان4
مدل شومیز نوجوان گشاد و راحت

الگوی آماده خیاطی شومیز

شومیز نوجوان7
مدل شومیز نوجوان چین کارور

شومیز های مجلسی

شومیز نوجوان9
مدل شومیز ساده
شومیز نوجوان10
مدل شومیز رسمی و چین دار
شومیز نوجوان12
مدل شومیز نوجوان بسیار جذاب و راحت

شومیز نوجوان13
شومیز نوجوان۱۳

دیدگاهتان را بنویسید